בקשה להריסת בית קיים ובניית בית חד קומתי חדש

אדריכל: דן ירדן