זקוקה לעבודה שאינה מופיעה במחירון?

מחפשת תגבור מזדמן?

צריכה רק השלמות או שינויים בתכנית קיימת?

כרטיסיית שעות מאפשרת לך לרכוש שעות שרטוט אדריכלי ולעשות בהן שימוש לפי הצורך

Mobile Planner

איך זה עובד?

שולחים משימה לביצוע

המשימה מבוצעת בהתאם ללו"ז המסוכם

ב-1 לחודש מקבלים חשבונית על העבודה שבוצעה במהלך החודש הקודם

ככל שצוברים יותר שעות בחודש זכאים לכרטיסיות משתלמות יותר

על יתרת השעות הבלתי מנוצלות בכרטיסיה- מזדכים באופן מיידי

כרטיסיות מתאימות לעבודה חד פעמית או לעבודה שוטפת

מחירון כרטיסיות

 כרטיסיה חודשית
 שלישית ואילך

כרטיסיה של 5 שעות

שרטוט אדריכלי

מחשוב תכניות מתוך

סקיצה ידנית

מחשוב תכניות מתוך

JPG / PDF

550ש"ח 

600ש"ח 

 כרטיסיה חודשית
 שניה

כרטיסיה של 5 שעות

שרטוט אדריכלי

מחשוב תכניות מתוך

סקיצה ידנית

מחשוב תכניות מתוך

JPG / PDF

575ש"ח 

600ש"ח 

 כרטיסיה חודשית
ראשונה

כרטיסיה של 5 שעות

שרטוט אדריכלי

מחשוב תכניות מתוך

סקיצה ידנית

מחשוב תכניות מתוך

JPG / PDF

600ש"ח 

מגוון שימושים לכרטיסיית שעות:

משימות קצרות או חלקיות

פרויקט אשר היקפו אינו ידוע מראש

תגבור לעיתים מזדמנות

השלמות או שינויים לתכנית קיימת

גיבוי מקצועי במקרים מיוחדים

Multimedia_edited.png