זקוקה לעבודה שאינה מופיעה במחירון?

מחפשת תגבור מזדמן?

צריכה רק השלמות או שינויים בתכנית קיימת?

כרטיסיית שעות מאפשרת לך לרכוש שעות שרטוט אדריכלי ולעשות בהן שימוש לפי הצורך

איך זה עובד?

שולחים משימה לביצוע

המשימה מבוצעת

מקבלים פירוט שעות

בוחרים את הכרטיסיה המשתלמת ביותר בהתאם לכמות השעות שבוצעו

את יתרת השעות שומרים לפעם הבאה או מזדכים עליה באופן מיידי

מחירון כרטיסיות

כרטיסיית 20 שעות

כרטיסיה של 20 שעות

שרטוט אדריכלי

תכנון אדריכלי

מחשוב תכניות מתוך

JPG / PDF

מחשוב תכניות מתוך

סקיצה ידנית

2000ש"ח 

2400ש"ח 

כרטיסיית 10 שעות

כרטיסיה של 10 שעות

שרטוט אדריכלי

תכנון אדריכלי

מחשוב תכניות מתוך

JPG / PDF

מחשוב תכניות מתוך

סקיצה ידנית

1100ש"ח 

1200ש"ח 

כרטיסיית 5 שעות

כרטיסיה של 5 שעות

שרטוט אדריכלי

תכנון אדריכלי

מחשוב תכניות מתוך

JPG / PDF

מחשוב תכניות מתוך

סקיצה ידנית

600ש"ח 

מגוון שימושים לכרטיסיית שעות:

משימות קצרות או חלקיות

פרויקט אשר היקפו אינו ידוע מראש

תגבור לעיתים מזדמנות

השלמות או שינויים לתכנית קיימת

גיבוי מקצועי במקרים מיוחדים

  2020 כל הזכויות שמורות לתהילה רייזמן

c

058-3242008