הרחבה ותוספת קומה- בית משפחת צ'

אדריכלות: ברכה כהן