שיפוץ דירה ובניית דירה נוספת בקומת הגג

אדריכלות: ברכה כהן