פרט מצללת מתכת לחלונות דרומיים

תכנון: תהילה רייזמן