שרטוט הרמוניקות

0.60ש"ח למ"ר 

1500 מ"ר ומעלה

0.80ש"ח
למ"ר
 

1500 מ"ר - 750 מ"ר

10.00ש"ח למ"ר 

עד 750 מ"ר

1.00ש"ח למ"ר 

בניה מוצעת

בניה קיימת 

כל החבילות בעמוד זה כוללות:

תכנית העמדה ע"ג מדידה בקנ"מ 1:250

תכניות כל הקומות+ גגות בקנ"מ 1:100

2 חתכים בקנ"מ 1:100 

4 חזיתות בקנ"מ 1:100

המחיר לבנין מחושב כך: בניה קיימת- 750 מ"ר הראשונים לפי 1 ש"ח למ"ר. 750 מ"ר הבאים- בין 750 מ"ר ל-1500 מ"ר- לפי 0.80 ש"ח למ"ר. כל מ"ר נוסף מעבר ל-1500 מ"ר, לפי 0.60 ש"ח למ"ר. המחיר חל על כל בניה מקורה, בין שטח עיקרי ובין שטח שירות. לא כולל מרפסות וגגות. בניה מוצעת- מחיר אחיד של 10 ש"ח למ"ר. כולל בניה מקורה עיקרי/ שירות, וכן מרפסות. לא כולל גגות.

טופס 1, חישוב שטחים, טופס החתמת שכנים- לפי דרישה. לא כולל רישוי זמין.

Stationery

זקוקה לעבודה שאינה מופיעה במחירון? צריכה תגבור מזדמן?

כרטיסיית שעות מאפשרת לך שימוש בכל מגוון השירותים

בהתאמה אישית לזמנים ולצרכים שלך!